Oferta Rodzaje naszych usług oraz cennik

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne w pełnym zakresie dla klientów indywidualnych, firm i jednostek samorządowych.

Ceny i terminy wykonania podane są przy odpowiednim rodzaju prac. Wszystkie ceny podlegają negocjacji w zależności od ilości, zakresu i złożoności zadań. W przypadku kontynuacji współpracy lub zleceniu kilku prac jednocześnie oferujemy atrakcyjne rabaty.

Podane terminy wykonania są orientacyjne i większości przypadków maksymalne, jeżeli zajdzie potrzeba ich skrócenia, jest to w pełni możliwe.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania lub wątpliwości zapraszam do kontaktu, na pewno uda nam się dojść do porozumienia.

Cały proces inwestycji składa się z kilku etapów geodezyjnych rozciągniętych w czasie:

• mapa do celów projektowych potrzebna dla projektanta do wykonania projektu budowlanego i adaptacji budynku,
• wytyczenie obiektu budowlanego w terenie (wyznaczenie położenia na gruncie poprzez oznaczenia narożników ścian i/lub osi wewnętrznych),
• wytyczenie przyłączy do budynku,
• inwentaryzacja (pomiar powykonawczy) budynku, zagospodarowania terenu i przyłączy, zakończona przekazaniem klientowi kilku oryginałów map potrzebnych do wykonania odbioru w Wydziale Budownictwa lub innych jednostkach.

Wykonujemy mapy pod wszystkiego rodzaju projekty, od małych opracowań pod budowę domu lub przyłącza, poprzez wielkoobszarowe mapy pod rozbudowane inwestycje (np. budowa stawów, zakładów przemysłowych, osiedli), aż po inwestycje linowe (np. drogi, sieci).

W zależności od wymagań mapa może być wykonana w postaci analogowej (na papierze, folii, kalce oraz w postaci skanu skalibrowanego do układu współrzędnych) lub w postaci cyfrowej, w formacie dwg, dxf, dgn. Może też obejmować dodatkowe pomiary istotne w procesie projektowania np. pomiary przekrojów poziomych, pionowych, głębokości stawów itp.

• mapa do celów projektowych od 500 zł (w zależności od powierzchni opracowania)
• termin realizacji ok. 2 tygodnie

Sprawdź także Wytyczenia i inwentaryzacje

Wykonujemy wytyczenia i inwentaryzacje wszelkich obiektów budowlanych (budynki, wiaty, stawy, nawierzchnie, ogrodzenia itp.), sieci, przyłączy itp. W razie potrzeby zakładamy repery (punkty wysokościowe).

Zgodnie z polskim prawem, wszystkie urządzenia podziemne powinny być inwentaryzowane przez geodetę przed zasypaniem w terenie.

Mapy z inwentaryzacji przekazywane są zamawiającemu w dowolnej ilości egzemplarzy (bez dodatkowych kosztów). Wszystkie pomiary są zgłoszone i wykazane w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej lub, w przypadku pomiarów niewymagających zgłoszenia, przekazane tylko inwestorowi. W/w mapy mogą następnie być przekazywane odpowiednim jednostkom (Wydziały Budownictwa w Starostwie, Gminie; zakłady wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe itp.)

• wytyczenie budynku od 500 zł (w zależności od ilości osi do wytyczenia)
• inwentaryzacja budynku od 600 zł (w zależności od ilości przyłączy)
• termin realizacji od 1 dnia do ok. 2 tygodni (w zależności od rodzaju pracy)

Wykonujemy podziały działek rolnych i budowlanych. W zależności od typu podziału zamawiamy i kupujemy za Państwa wszystkie niezbędne dokumenty (odpisy z ksiąg wieczystych, mapy opiniodawcze, ewidencyjne, wypisy, wnioski do Gminy), dlatego nie musicie jeździć po urzędach. Przygotowujemy kompletną dokumentację, od koncepcji podziału, gdzie dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zawsze możemy doradzić sposób podziału i przygotować kilka wersji do wglądu, po sporządzenie wyciągów do notariusza.

• podział działki od 1900 zł (w zależności od położenia i ilości nowych działek)
• termin realizacji ok. 2-3 miesiące

W przypadku, gdy potrzebują Państwo znać przebieg granicy, (np. na polu, koło budynku do postawienia płotu itp.) odszukujemy punkty graniczne, a w przypadku, gdy zostały zniszczone wznawiamy je nowymi punktami granicznymi. W razie konieczności zawiadomieni zostają sąsiedzi i sporządzony zostaje odpowiedni protokół graniczny oraz szkice polowe celem przekazania dokumentacji do Wydziały Geodezji. Dodatkowo, jeżeli jest to wymagane, obliczamy powierzchnię całej działki po pomiarach.

• okazanie granic od 700 zł (w zależności od rodzaju działki i ilości punktów)
• termin realizacji od 1 dnia do ok. 2 miesięcy (w zależności od rodzaju działki)

Polegając na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie kompleksowych obsług geodezyjnych wykonujemy zadania pomiarów dróg, sieci i przyłączy, obiektów wielkogabarytowych, hal itp. Zapraszamy do kontaktu.

• pomiary sytuacyjne
• pomiary wysokościowe
• pomiary i obliczenia mas ziemnych
• pomiary powierzchni działek i zasiewów
• aktualizacja ewidencji gruntów i budynków np. zmiana oznaczenia użytków, aktualizacja budynków