Realizacje Jedne z wielu wykonanych przez nas zadań geodezyjnych


Hala Sportowa

Hala Sportowa przy I LO w Miliczu

Obecnie wykonujemy pełną obsługę geodezyjną budowy sali sportowej przy ulicy 11 Listopada w Miliczu. W ramach prac wykonaliśmy już m. in. wytyczenie i inwentaryzację kilku sieci podziemnych oraz pomiar przestrzenny konstrukcji stalowej dachu.

Zobacz stronę związaną z inwestycją Przejdź


Sieć kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sułów

Na zlecenie głównego podwykonawcy robót firmy EXPRIM z Wrocławia przez okres 3 lat wykonywaliśmy kompleksową obsługę geodezyjną w/w zadania. Zakres prac polegał m. in. na wytyczeniu kilku tysięcy punktów w terenie, założenie ponad stu punktów wysokościowych, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w ramach ich postępu oraz wykonanie końcowej inwentaryzacji geodezyjnej. Całość prac toczyła się w 12 obrębach jednocześnie i trwała 3 lata

Zobacz stronę związaną z inwestycją Przejdź


Zalew rekreacyjny

Budowa zalewu rekreacyjnego w Miliczu

Zadanie to obsługiwaliśmy od samego początku, tj. zaczynając od wykonania mapy do celów projektowych obejmującej blisko 20 hektarów na podstawie której następnie sporządzona została dokumentacja projektowa, poprzez kompleksową obsługę geodezyjną (m. in. wytyczenie w terenie, pomiary spadków skarp „na żywo” podczas prac ziemnych, sprawdzania przekrojów) aż po końcową inwentaryzację geodezyjną.

Zobacz stronę związaną z inwestycją Przejdź


Magazyn gazu PMG

Budowa podziemnego magazynu gazu PMG Wierzchowice

Przez okres kilku miesięcy wykonywaliśmy częściową obsługę geodezyjną na budowie polegającą głównie na sprawdzaniu pionowości ustawianych kilkumetrowych konstrukcji stalowych.

Zobacz stronę związaną z inwestycją Przejdź


Inne projekty

Kilka innych projektów z naszym udziałem

• Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków (7 km plus przyłącza)
• Budowa stawów rekreacyjnych w ramach budowy infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego Krośnice – Wierzchowice
• Budowa hali sportowej w ramach Centrum Edukacyjno – Turystyczno – Sportowego w Krośnicach
• Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Miliczu